Yenişehir Mah. Şehit Selçuk Gökdağ Sk. No:6 Daire:2 İzmit/Kocaeli
info@esmeronosgb.com
0 (262) 311 21 27

SAĞLIK TARAMA

SAĞLIK TARAMA

Günümüzde iş ve çalışan yasalarında yapılan reformlar ile çalışanların sağlıkları güvence altına alınmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması yasal bir yükümlülük halini almıştır. Kurum içi çalışanların sağlık taramalarının işe başlama tarihinden itibaren kayıt altında tutulması ve periyodik olarak tekrarlanması kuruluş için bir zorunluluktur.

Sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, oluşacak problemleri önceden görmenizi sağlayarak, gerekli önlemlerin alınması için de firmanıza ışık tutacaktır.

ESMERON OSGB olarak insan sağlığını ve işinize verdiğiniz değerin de bilincinde olarak siz değerli müşterilerimize Sağlık alanında hizmet vermekteyiz.

İşe Giriş Sağlık Raporu Mevzuatta;

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfa giren işlerde çalışacak çalışanların işe girişlerinde, işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık raporu ile belirlenmesi zorunludur. Bu tip iş kollarında işe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması halinde çalışan başına 1.350,00 TL para cezası uygulanmaktadır.

İşin devamı süresince asgari olarak çok tehlikeli işlerde yılda 1, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanmak durumundadır. OSGB İşyeri hekiminin gerekli görmesi halinde ise sağlık raporu işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır.

SAĞLIK TETKİKLERİMİZ

 • HEMOGRAM
 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • TAM İDRAR TAHLİLİ
 • SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT)
 • AKCİĞER GRAFİSİ (EKG)
 • ODİO (İŞİTME TESTİ)
 • GÖZ MUAYENESİ
 • AİT-AST
 • ÜRE-KREATİNİN
 • LOMBER GRAGİ( TEK YÖNLÜ-ÇİFT YÖNLÜ)
 • SERVİKAL GRAFİ(TEK YÖNLÜ-ÇİFT YÖNLÜ)
 • TETANOZ AŞISI
 • HBS AQ
 • ANTİ HBS AQ
 • ANTİ HVC
 • ANTİ HİV
 • PORTOR TETKİKLER
 • KAN GRUBU KART

MİSYONUMUZ

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kültürünü kaliteli hizmet çerçevesinde sıfır hata ile yürütebilmek.

SAĞLIK

Günümüzde iş ve çalışan yasalarında yapılan reformlar ile çalışanların sağlıkları güvence altına alınmıştır.

Destek

Ekibimiz sizlere 7/24 destek sağlamaktadır.